Jót Tenni Jó Alapítvány

Az alapítványról

Az ember boldogságra vágyik és a legnagyobb boldogság, ha másokat tud szolgálni, akik rászorulnak erre.

Ha Jézus Krisztus nem halt volna kereszthalált minden emberért, nem szenvedne együtt most is minden háborúban szenvedő emberrel. Nem szenvedne együtt minden nélkülöző, hányatott sorsú gyermekkel, felnőttel vallástól, kulturális identitástól függetlenül, és főleg nem szenvedne együtt édesanyja méhében minden, naponta 120 ezer abortuszra váró ártatlan gyermekkel. Ebben az esetben a kereszténység nem lenne más, mint az ember kigúnyolása.
Az élet elvitathatatlanul jó, minden szenvedés ellenére. A szenvedés is egyfajta felkészülés a test feltámadására. Ez már hitünk szerint megtörtént Jézussal és a Szűzanyával és mindenkivel meg fog történni, aki belekerül a „jót tenni jó” szeretet körforgásba, Isten megokolhatatlan, kezdet nélküli, végtelen szeretetörvényébe.
Mi nem csak a lélek halhatatlanságában hiszünk, ahogyan sok vallás, hanem a test feltámadásában is. Annak a testnek, amely itt élt, szenvedett a Földön. Ezt Jézus mindenkinek bebizonyította tudományos igényességgel is, amikor belépett a halála utáni 3. napon az utolsó vacsora termébe. Nem úgy, ahogy a kereszten kinézett halálakor, hanem frissen, üdén, fiatalon. Mi is így fogjuk megölelni egymást, nem a fejlődési rendellenességektől, hosszantartó, súlyos betegségektől megfáradt, a frontvonalon elesett vagy pár hetes magzatként kikapart testünkben. Igen, együtt fogunk étkezni, újra megölelhetjük egymást igazi, soha el nem múló boldogságban.
Mivel hiszünk Jézusban és a feltámadásban, hiszünk magunkban, hiszünk az emberben, a másik emberben is. Őrületesen hiszünk, mert megtaláljuk Krisztus arcát, a Szűzanya arcát, még akkor is, ha gonoszságok fedik azt. Az ember eredendően jó, mégha képes is a rosszra. A jót tenni jó hozzáállás kiűzi a gonoszt mindenhonnan, és már itt a Földön elhozza Isten országát amiről Jézus beszél, hogy köztünk van.
Mindehhez kérjük lelki és anyagi támogatásotokat

Az alapítvány legfontosabb feladata és célcsoportja az
abortuszra váró magzatok ‘életre’ való kimentése.

Három alapítvány munkájában vettünk már részt az elmúlt években, míg megérlelődött bennünk az ötlet, hogy megalapítjuk a Jót Tenni Jó Alapítványt.
Ez a gondolat azóta tetszik, amióta a Katolikus Egyház hirdető falain pár éve megláttuk, ahogy egy kisgyermek a kezével kenyeret nyújt egy képzeletbeli rászoruló felé. A gondolat önzetlenséget sugall, de egyfajta jó értelemben vett önzés is van benne.
Az ember boldogságra vágyik és a legnagyobb boldogság, ha másokat tud szolgálni, akik rászorulnak erre. Ez egy kifogyhatatlan boldogságforrás, a nyolc Jézusi boldogmondás nyílegyenes következménye.
Kik a leginkább rászorulók, kik az alapítvány célcsoportjai?
Húszonkét év abortusz missziós múltáll mögöttünk, valamint az utóbbi 6 évben Vietnám, Banglades, Szudán és Nigéria rászoruló, fejlettebb egészségügyi ellátáshoz nem jutó területein való segítségnyújtás.
Leginkább a nigériai idegsebészeti misszióban teljesedtünk ki, amely 2016-ban Medjugorjéból indult a Szűzanya sugallatára. Erről könyv is született, „Orvosmissziók Jézus imával” címmel. Ez a misszió jelenleg is él, idegsebészeti missziókon évi 1-1,5 hónapot töltünk kint hozzánk csatlakozó idegsebész barátunkkal, Szeifert György doktor úrral váltásban. Ugyanitt teljesít humanitárius és orvosi missziót Dr. Fodor Réka barátunk az Afréka Alapítvánnyal. Részt vettünk idegsebészeti vezetőként a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásában a Kiszolgáltatottakért Alapítvány tagjaként, majd külső segítőjeként. Szintén segítjük a Bátor kicsi lélek Alapítványt, akik az itthoni daganatos kisgyermekek segítését tűzték ki célul. Az orvosi missziók mellett fontos a hátrányos helyzetbe került, főleg beteg emberek, fiatalok segítése, jogorvoslata. Az alapítvány jogi végzettségű tagjai végzik ezt a munkát.
Az alapítvány legfontosabb feladata és célcsoportja az abortuszra váró magzatok ‘életre’ való kimentése.
A világon napi 100-120000, Európában napi 4000, itthon pedig napi 70-80 abortusz történik.
Nem tartjuk jónak az olyan abortusz ellenes mozgalmakat, melyek gyilkost kiáltanak.
Senki nem öletné meg 10 éves gyermekét egy párkapcsolati vagy gazdasági probléma miatt, de nem azért nem, mert fél a jogi következményektől, hanem azért, mert egy emberi életet nem szeretne kioltani. Sajnos azt nem tudják az emberek, hogy a 2 órája fogant kis embrió vagy a 12 hetes magzat is egy emberi élet. Nem tudják, hogy ez már a 60-as évek óta nem filozófiai vagy teológiai kérdés, hanem egyszerű tudományos tény. Azoknak is, akik az emberi lélek keletkezését az anyagból származtatják. A DNS felfedezése, mint örökítő anyag pontot tett erre a kérdésre, Nobel díjat is adtak érte (Watson és Crick 1962). Az emberi élet a fogantatás pillanatától kezdődik, amikor kialakul egy olyan önálló DNS, ami különbözik az anya és az apa DNS-étől is. Önálló és egyedüli.
A baj azzal van, hogy nem tanították meg ezt az embereknek. Ebbe a politika sem tud igazán beleszólni, egyik politikai erő sem kockáztatja meg, hogy az értetlenség okozza a vesztét. A civil mozgalmakra hárult ez a feladat hétköznapi párbeszédre való buzdítás formájában munkahelyen, Felnőtt embereket meggyőzni nehéz, sokszor lehetetlen feladat, de békeszerző párbeszéddel elgondolkodtatni lehet. Ez a pedagógiai mottónk a rendezvényeinken.

Dr. Csókay András

Alapító

Oszd meg vagy küldd el ismerőseidnek, barátaidnak.
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Nyomtatás

Az ember boldogságra vágyik és a legnagyobb boldogság, ha másokat tud szolgálni, akik rászorulnak erre.

Három alapítvány munkájában vettünk már részt az elmúlt években, míg megérlelődött bennünk a gondolat, hogy megalapítjuk a Jót Tenni Jó Alapítványt.